top of page

El primer projecte d’À trois teatre neix a partir de la idea de vincular l’obra Ricard III de William Shakespeare amb els estudiants d’instituts i universitats que, per diferents causes, decideixen cometre una matança entre els seus companys i professors.


El nostre interès en aquest projecte és conèixer els detonants que activen la conducta violenta d’aquests individus als que se sol menysprear i culpar.


La distorsió de les seves relacions personals, socials, familiars i escolars, que perceben mancades d’afecte, comprensió i amor, ens mostra una personalitat conflictiva. Si la ubiquem en una època complexa (l’adolescència) en què l’individu es volca en l’autoafirmació i l’assimilació de tots els canvis hormonals soferts, el resultat podria ser un marc social i vital del personatge propici per a què emergeixi la part més fosca i violenta de l’ésser.


Treballem a partir de diferents quadres de la vida d’un cas hipotètic i de les seves relacions amb diferents col·lectius i persones que mai no apareixen a escena. A través de les seves influències veiem el creixement i evolució emocional de Ricard, el nostre protagonista, i com es va modificant a partir de l’emmirallament en Gloucester, personatge principal de l’obra de Shakespeare, que es converteix en el seu referent.
Partim de la creació d’una personalitat doble: Jekyll/Hide. Situem el personatge en un espai únic: la guarida. Creem una personalitat pròpia pel nostre personatge a través de diversos casos reals d’adolescents que han comès matances als seus instituts o escoles. Sobre la idea que volem desenvolupar i a través d’improvisacions i assajos creem aquest text que formarà part de l’escena definitiva.


Actor, dramaturg i directora han treballat a l’uníson per crear aquesta peça.

 

bottom of page